Keiko Fukuda

Keiko Fukuda

Keiko Fukuda 福田敬子 12-4-1913  –  9-2-2013

Mevrouw Fukuda was de eerste en de hoogste vrouwelijke judoka met de 9e dan Kodokan. Ze maakte deel uit van een groep van drie vrouwen, waaronder ook Masako Noritomi, die als eersten werden gepromoveerd tot Joshi 6e dan. Dit nadat de regels in 1972 waren aangepast zodat ook vrouwelijke judoka een hogere rang konden krijgen boven de 5e dan.

Fukuda was de laatst overgebleven leerling van Jigoro Kano en is verhuist naar de Verenigde staten. In 1974 richtte ze het jaarlijkse Joshi Judo Camp op om vrouwelijke judobeoefenaars de kans te geven om samen te trainen. In de jaren 1950 en 1960 heeft ze judolessen gegeven en bleef dat doen in San Francisco tot haar dood in 2013.

Keiko Fukuda

Keiko Fukuda bleef drie keer per week judo onderwijzen, organiseerde de jaarlijkse Fukuda Invitational Kata Championships en gaf les op het jaarlijkse Joshi Judo Camp tot haar dood, op 99-jarige leeftijd, in San Francisco, Californië.

Ook richtte ze de Keiko Fukuda Judo Scholarship op om vrouwen aan te moedigen en in staat te stellen hun formele opleiding in de kunst voort te zetten. Naast lesgeven in de VS gaf ze ook les in Australië, Canada, Frankrijk, Noorwegen en de Filippijnen. 

Fukuda’s persoonlijke motto was:

“Tsuyoku, Yasashiku, Utsukushiku”

“Wees sterk, wees zachtaardig, wees mooi, in geest, lichaam en geest”