Koshiki no Kata

Koshiki no kata 古式の形 (klassieke vormen)

Koshiki no Kata is het kata van de klassieke vormen. De technieken in dit kata komen van oorsprong uit de Kito Ryu School wat letterlijk “De School van Vallen en Opstaan” betekent. Rond 1624 is de Kito Ryu opgericht door Ibaraki sensei. In Tokyo bestond de afdeling Takenaka-ha. In 1881 kwam Jigoro Kano in aanraking met Ikubo sensei en ontdekte hij het Koshiki no Kata met de 21 technieken. In de naam Koshiki zit Ko wat oud/vroeger betekent en shiki wat stijl/manier om iets te doen betekent, je kunt dus zeggen dat het de oude/klassieke vormen zijn. De filosofie van dit kata wordt gevormd door drie delen; 1) de technische eigenschappen, 2) de theoretische waarden, 3) de mentale en spirituele waarden. Deze drie vormen samen een geheel wat terugkomt in het Koshiki no kata. Jigoro Kano vond het Koshiki no kata en het Ju no kata van groot belang voor het judo, omdat beide kata naast de technische principes ook de esthetische dimensie van het judo laten zien. Daarnaast is het een eerbetoon aan de oude Japanse krijgskunsten. In het verleden werden de technieken gebruikt door de samoerai krijgers in de feodale tijdperken. Het worstelen “Kumiuchi” werd in het harnas gedaan van meer dan 25 kilogram. De bewegingen worden dan ook zo gedaan alsof je gekleed bent in een samoerai harnas (Yoroi).

Het kata lijkt zeer complex maar de technieken zijn gebaseerd op natuurlijke principes. Het Ukemi waza (vallen)  valtechnieken zijn hard maar ook zacht, ze zijn vloeiend maar ook direct. Het hele concept is gebaseerd op aanval en verdediging waarbij de verdediger, tori vaak gebruikt maakt van zijn lichaamsgewicht om aanvaller, uke uit balans te krijgen zodat deze kan worden geworpen. Doormiddel van dit kata kan de gevorderde judoka demonstreren dat ze de principes van het judo begrijpen. Het kata wordt daarom alleen gedemonstreerd bij de hogere dan examens vanaf de 5e dan.

Het kata is verdeeld in twee delen Omote (14 technieken) en Ura (7 technieken). Door het gewicht van het harnas worden de bewegingen langzaam uitgevoerd in het eerste gedeelte. Het tweede gedeelte wordt het harnas afgedaan en worden de bewegingen niet vertraagd door het zware samoerai harnas.

Als een samoerai werd geworpen kon deze flink in de problemen komen, daarom was het werpen zeer belangrijk. De offerworp die veelvuldig in het kata voorkomt is Yoko Wakare. De achterwaartse techniek waarbij de verdediger, tori op een knie gaat zitten was oorspronkelijk om de onderrug van de aanvaller, uke te breken, deze houding die tori aanneemt wordt Kyoshi houding genoemd. In de onderstaande beschrijving wordt Joseki (ereplaats) gebruikt voor de plek waar de examinator zit.

Yoroi
 • Omote (eerste deel)
  1. Tai – klaar houding 
  2. Yume no uchi – dromen
  3. Ryokuhi – ontwijken van de kracht
  4. Mizu guruma – waterwiel
  5. Mizu nagare – waterstroom
  6. Hikiotoshi – trekkend werpen op de plek
  7. Ko daore – trage val
  8. Uchikudaki – verbrijzelen
  9. Tani otoshi – dal/vallei worp 
  10. Kuruma daore – wielworp 
  11. Shikoro dori – grijpen de schouders
  12. Shikoro gaeshi – verdraaien van de nek
  13. Yudachi – doen neerkomen
  14. Taki otoshi – waterval worp

Opbouw van het kata:

Het kata is opgebouwd zodat er steeds twee verwante technieken ontstaan. De eerste “Tai” en de tweede “Yume no uchi” horen bij elkaar. De derde “Ryokuhi” en de vierde “Mizu guruma” en zo gaat het door, dit geldt alleen voor het eerste gedeelte Omote.

 • Ura (tweede deel)
  1. Mi kudaki – lichaam verbrijzelen
  2. Kuruma gaeshi – wielworp
  3. Mizu iri – waterduik
  4. Ryusetsu – sneeuw op de wilg
  5. Sakaotoshi – stormenderhand vallen
  6. Yuki ore – gebroken sneeuw
  7. Iwa nami – golf op de rotsen

Groet ceremonie 挨拶

De judoka die de technieken uitvoert is tori – 取 り, de judoka die deze ontvangt is uke – 受 け.  

Tori heeft Joseki aan de rechterzijde. Beide judoka staan op 8 meter buiten de mat, ze maken een staande buiging voor de mat (ritsu rei – 立 礼) op dezelfde manier zoals in de andere kata’s, daarna stappen ze de judomat op. Bij 6 matten afstand draaien beiden judoka een kwartslag en maken een staande buiging (ritsu rei – 立 礼) naar Joseki. De judoka draaien met hun gezichten naar elkaar toe en leggen hun handen op de knieën en plaats eerst de linker knie gevolgd door de rechte knie op de mat. In een beweging vallen ze met een rechte rug voorover (door het gewicht van het harnas) en steunen op hun armen en maken een groet naar elkaar (za rei – 座 礼). Beide judoka komen overeind door eerst de rechte knie gevolgd door de linker knie en staan op. Beide judoka maken een openingspas (links-rechts). Tori draait naar rechts maakt drie passen staat even stil (korte adempauze) en maakt daarna een grote stap links-rechts, staat in shizen hontai, met het gezicht naar Joseki. 

Omote

Tai - klaar houding 

Beschrijving:

Nadat tori op zijn plek staat, draait uke een beetje richting tori en loopt in 6 glijdende passen naar tori. Uke valt aan door achter en voor het harnas te pakken (band) en zijn lichaam naar voren te brengen en de linkerbeen op te zwaaien (de bedoeling is om een heupworp te maken). Zodra uke het been terug zwaait gaat tori in de beweging van uke mee, waarbij de linkerarm om de middel van uke gaat en de rechterhand wordt tegen de borstkast geplaatst. Tori gaat in vier stappen (tsugi-ashi) schuin naar achteren waarbij uke steeds meer uit balans wordt gebracht. Tori stapt opzij en laat zijn lichaam vallen, hierdoor verliest uke zijn balans en wordt geworpen. Uke zet een grote stap naar links en trekt de rechter voet bij daarna maakt hij nog een grote stap en valt plat op zijn rug en slaat met links af. Uke komt gelijk omhoog met gespreide en gestrekte benen, tenen omhoog de “choza” positie. Nadat uke is gevallen zet tori zijn linkerknie wat omhoog staat opzij ten teken dat de onderrug van uke is gebroken.

Doel van de techniek:

Uke wil tori werpen met een heupworp (koshi-waza). Tori voorkomt dit door mee te gaan in de beweging van uke en uke binnen een aantal zijwaartse stappen uit balans te brengen zodat uke kan worden geworpen. De bedoeling is om zijn rug te breken op de knie van tori (Tori neemt de Kyoshi positie aan).

Aandachtspunten: 

 • Afhankelijk van de been lengte van uke plaats deze de rechter voet voor de voet van tori.
 • Uke wacht een moment van de aanval en brengt zijn ellebogen iets omhoog om vervolgens de band voor en achter te grijpen.
 • Uke plaatst zijn linker voetzool tegen de knie van tori.
 • Uke wil een echte heupworp maken en komt daarom met zijn lichaam lichtjes naar voren en stapt en kijkt in de richting van de worp.
 • Tori neemt de actie over (zodra uke met de linkervoet op de mat staat) en brengt uke in diagonale richting uit balans.
 • Tori  blijft in 4 stappen controle uitoefenen waarna een punt komt van optimale balansverstoring.
 • Vlak voor het werpen blokkeert tori het rechterbeen van uke met zijn linker bovenbeen.
 • Tori plaats zijn rechterknie dicht bij zijn linker hiel op de mat (daarbij valt hij op zijn knie loodrecht omlaag).
 • Na de val van uke zet tori zijn linker knie uit in neemt de Kyoshi (kurai) houding aan (ten teken dat de onderrug van uke is gebroken).

Yume no uchi - dromen

Beschrijving: 

Uke gaat op dezelfde plek staan met zijn voeten in de richting van tori. Tori ziet vanuit zijn ooghoek dat uke klaar staat en neemt zijn positie in zoals in de vorige techniek echter hij staat nu iets meer naar links en naar achteren. Uke komt in 6 glijdende passen naar tori en maakt dezelfde aanval, lichaam iets naar voren, band pakken en wil een heupworp maken, tori neemt de aanval over op dezelfde manier als in de eerste techniek. Tori duwt in de laatste fase iets harder tegen de linkerschouder van uke. Uke maakt een correctie stapje recht naar achteren, om zijn balans te herstellen. Tori draait (pivoteert) op zijn rechterhiel, trekt zijn linker voet bij. Tegelijk plaatst tori zijn rechterhand op de linkerarm van uke en de rechterhand van tori plaatst hij achter de linkerschouderblad van uke. Tori tilt uke iets op waardoor deze naar voren uit balans wordt gebracht. Doordat tori in kleine pasjes naar achteren laat vallen gebruikt hij zijn lichaamsmassa om uke te werpen met een offerworp, Yoko wakare. Tori blijft even liggen in de dai-no-ji houding, waarbij de armen en bene gestrekt en gespreid zijn. Tori staat op door overeind te komen zitten zijn rechterbeen in te trekken en op te staan, hij staat gelijk klaar voor de volgende techniek. Uke staat na de val gelijk weer overeind. Uke loopt met de klok mee en gaat tegenover tori staan.

Doel van de techniek:

Uke probeert met dezelfde aanval (het maken van een heupworp) tori te werpen zoals dat in de vorige 1e techniek (Tai) gebeurde. Dit keer lukt het tori niet om uke naar achteren uit balans te brengen omdat uke de balans verstoring door heeft en daarop anticipeert. Tori veranderd hierop zijn werprichting en werpt hij uke de andere kant op.

Aandachtspunten: 

 • Uke maakt dezelfde aanval zoals deze dat ook in de eerste techniek (Tai) heeft gedaan.
 • Tori lukt het nu niet om uke helemaal uit balans te krijgen en reageert op de balansherstel stap van uke.
 • De positie die tori in neemt na de worp is de dai-no-ji houding, afkomstig van het Chinese Kanji. Dai betekent letter en en ji is groot, tori ligt dan ook met zijn armen en benen ver uit elkaar gespreid.
 • Bij het overeind zitten van tori plaatst tori de handen aan de binnenkant van zijn knieën en trekt zijn rechter been in om vervolgens op de rechter knie te komen zitten en staat op, nu staat tori gelijk in het midden van de tatami en hoeft niet een extra stapje te maken.
 • In de ukemi (rol) houdt uke zo lang mogelijk contact met tori, uke mag geen handen uitzetten om zelf de rol willen maken.

Ryoku hi - ontwijken van de kracht

Beschrijving:

Uke opent zijn armen zijwaarts naar buiten en met zijn rechterhand boven de linker (handpalmen wijzen naar beneden) wil uke het zwaard van tori grijpen, hierbij maakt uke een klein pasje met zijn rechtervoet. Tori trekt zijn buik iets naar achteren om te voorkomen dat uke het zwaard kan pakken en gaat daarna in de grijpbeweging van uke mee door met zijn rechterbeen een hoek van 45 graden te maken. Met de linkerhand pakt tori de elleboog van uke met vingers en duim aan de buitenkant en met rechts stuurt tori de de arm van uke omhoog. Tori neemt uke in tsugi ashi een paar passen naar rechts mee en zet uke uit balans naar achteren. Tori zet uke uit balans door met de linkerhand de arm van uke te controleren en de rechterhand uke op zijn tenen schuin naar achteren te zetten terwijl zijn borst tegen de rugzijde van uke wordt geduwd. Om uke te werpen wordt uke eerst teruggeplaatst plat op zijn voeten daarna grijpt tori de schouders van uke beet. Tori maakt een grote stap met links naar achteren hierbij laat hij zijn lichaam zakken op zijn linkerknie. Door de verplaatsing van het lichaam wordt uke naar achteren geworpen. Na de techniek lopen beide judoka naar het midden hun uitgangspositie.

Doel van de techniek:

Uke wil het zwaard van tori afpakken, hiervoor heft hij zijn ellebogen om het zwaard te pakken. Tori gaat mee in de pak beweging van uke en brengt hem door opzij te stappen verder onder controle en uit balans. Uiteindelijk werpt tori uke naar achteren maar zal deze niet op zijn knie de rug willen breken (tori zet dus niet zijn knie uit).

Aandachtspunten:

 • In de oorspronkelijk vorm wil uke het zwaard pakken, in de moderne vorm pakt uke de band. 
 • Uke tilt zijn ellebogen hoog op en kruist zijn handen om het zwaard te grijpen.
 • Als uke de het zwaard wil pakken buigt hij niet veel in de heupen maar houdt veel vormspanning.
 • Tori trekt zijn buik iets in om dit te voorkomen en neemt de aanval over. Hij probeert uke zwakker te maken door diens aanval van richting te veranderen en door steeds de controle te behouden kan tori uke uiteindelijk werpen.
 • Uke maakt de ukemi door eerst een grote stap met rechts uit te stappen om daarna met links bij te sluiten, de linkervoet komt hierbij niet meer aan de grond, uke slaat met rechts af. Hierna neemt uke zittend de choza houding aan, in een hoek van 45 graden achter tori.
 • Na de val loopt uke met de klok mee om tori hierbij loopt uke in een natuurlijke houding terug. 

Mizu guruma - waterwiel

Beschrijving:

Uke maakt eenzelfde een aanval, zoals dat in de vorige techniek Ryokuhi ook gebeurde, om het zwaard van tori af te pakken. Tori heeft een andere manier ontwikkeld om uke’s aanval af te slaan. Uke wil het waard pakken waarbij tori mee gaat in de beweging van de arm van uke om hem omver te trekken. Uke wil dit niet en zal zijn rechterarm terug willen trekken. Tori laat dit toe en gaat met de terug trekkende beweging van uke mee. Tori zorgt ervoor dat de hand van uke voor zijn voorhoofd wordt geduwd. Tori plaatst de linkerarm om het middel van uke, zodoende heeft tori de volledige controle over uke. Nu dwingt tori, uke schuin naar achteren te lopen de diagonaal in. Na een drietal passen zet tori uke uit balans naar achteren, uke maakt een rechte stap met links naar achteren om zijn balans te behouden. Tori draait op zijn rechter hiel en trekt zijn linker voet bij, gelijktijdig draait tori zijn gezicht naar uke en pakt hij links op zijn schouder en zijn rechterhand plaatst hij achter het linker schouderblad van uke. Tori maakt een paar kleine pasjes naar achteren en laat zijn lichaam vallen. Door het vallen de lichaam zal uke worden geworpen met een offerworp, Yoko Wakare. Tori blijft even gestrekt liggen met benen en armen gespreid in de dai-no-ji positie.

Doel van de techniek:

De aanval in deze techniek is dezelfde als die in de vorige 3e techniek (Ryoku hi). Uke wil het zwaard van tori afpakken, nu reageert uke op het doortrekken van de hand door de arm terug te trekken. Tori gaat in deze beweging mee en maakt gebruik van de kracht van het terugtrekkende lichaam van uke. Nadat uke uit balans is gebracht wil deze niet worden geworpen zoals in de eerste techniek maar zal zijn linkervoet naar achteren zetten om de achterwaartse val te blokkeren. Tori werpt uke zoals dat in de tweede techniek ook gebeurde.

Aandachtspunten:

 • Tori trek uke krachtig naar voren waardoor uke twee kleine stapjes moet maken om zijn balans te behouden.
 • Doordat tori zijn rechter hand laat vieren komt deze rechterhand met de handrug tegen het voorhoofd van uke.
 • Uke kan weer rechtop komen door zijn linkervoet naar voren te stappen.
 • Uke plaatst zijn linker hand tijdens het naar achteren lopen (gedwongen door tori) op diens elleboog.
 • Uke maakt een rechte stap naar achteren om niet geworpen te worden en komt dan weer terug.
 • Bij de ukemi houdt uke zolang mogelijk tori vast en zet geen arm uit om zelf een rol te maken, na de val staat uke in shizen-hontai.

Mizu nagare - waterstroom

Beschrijving:

Na de vorige techniek (Mizu-guruma) staat tori op en loopt naar de hoek. Beide judoka staan diagonaal op 4 tatami afstand (+/- 5 meter) tegenover elkaar en lopen op elkaar af. Uke heeft denkbeeldig een dolk in zijn rechterhand achter zijn rug en wil met zijn linker hand het borstharnas van tori pakken om deze in de buik te kunnen steken. Tori wacht tot uke bijna vast heeft maar gaat dan recht-links iets naar achteren. Tori pakt de linkerhand van uke met zijn rechterhand en brengt deze iets omhoog, de linker hand legt tori onder de gestrekte arm van uke. Bij het werpen wordt deze hand gedraaid naar de bovenkant zodat tori uke recht naar beneden kan werpen. Uke wil zijn balans houden door zijn rechterbeen naar achteren uit te strekken. Doordat tori zich laat vallen op de rechterknie zal uke zijn balans verliezen, omkantelen en vallen. Uke mag niet met de knie eerst de grond raken en wordt dus als zodanig in de lucht omgekanteld. Uke komt na de val terug in de dai-no-ji houding. Na het opstaan lopen beide judoka weer naar een tegenovergestelde hoek.

Doel van de techniek:

Uke wil denkbeeldig de borst plaat van het harnas van tori aan de bovenkant vastpakken. Vervolgens wil uke tori steken met een dolk die hij denkbeeldig achter zijn lichaam verstopt houdt. Tori ontwijkt door op het juiste moment naar achteren te stappen hiermee maakt hij een balans verstoring zonder uke vast te pakken.

Aandachtspunten:

 • Tijdens de verplaatsing van uke heft deze langzaam zijn linkerarm omhoog om het borst harnas van tori te willen pakken.
 • Tori moet de linkerarm van uke onder de elleboog controleren, hierdoor kan uke zijn elleboog niet buigen.
 • Door de tweede tsugi-ashi stap naar achteren kan uke tori niet meer steken met de dolk.
 • Tori moet uke naar voren blijven trekken waardoor uke uit balans blijft staan.
 • Uke moet tori echt kunnen vastpakken de afstand mag dus niet te groot worden, ook moet tori zijn kin iets intrekken. 
 • De timing speelt een belangrijke rol in deze techniek, uke en tori moeten hun passen hierop afstemmen.
 • Bij de ukemi draait uke als een blad om en valt vol op zijn rug. Uke neemt hierna een choza positie aan gestrekte benen met de tenen naar boven en de handen aan de binnenkant van de knieën.

Hiki otoshi - trekkend werpen op de plek

Beschrijving:

Na de vorige techniek (Mizu-nagare) lopen beide judoka naar de tegenovergestelde diagonaal op 4 tatami afstand (+/- 5 meter). Beide judoka lopen (met links beginnend) op elkaar af en uke wil nu met de rechterhand het zwaard van tori pakken, deze zit aan de linkerkant. Zodra uke met de rechtervoet voor staat en met rechts het zwaard wil pakken gaat Tori met een tsugi-ashi pas links-rechts naar achteren. Tevens pakt tori de pols van uke met zijn linker hand. Tori legt zijn rechterhand in binnenkant van de bovenarm van uke. Tori laat zich op zijn linkerknie vallen en door de vallende massa wordt uke over het voorste been uit balans gebracht en geworpen. Net zoals in de vorige techniek zal uke omslaan als een blad en raakt zijn linkervoet niet meer de grond. De rechterknie van uke mag de grond ook niet aanraken. Uke valt recht op zijn rug en neemt hierna de choza positie aan. Hierna lopen beide judoka weer naar de tegenovergestelde diagonale hoek van de mat op 4 tatami afstand.  

Doel van de techniek:

Uke wil nu het zwaard met zijn rechterhand van tori afpakken. Zoals dat in de vorige techniek 5e (Mizu nagare) maakt tori een terugtrekkende beweging waardoor uke uit balans wordt gebracht zonder deze vast te pakken. Daarna maakt uke de werp actie 90 graden recht omlaag “otoshi”.

Aandachtspunten:

 • Uke en tori lopen gelijktijdig naar elkaar toe met de linkervoet beginnend. Tijdens het verplaatsen heft uke langzaam zijn rechterhand op, om het zwaard te willen pakken. Bij de ontmoeting in het midden staat uke met rechts voor.
 • Tori gaat iets naar achteren alvorens deze uke vastpakt. Dit is de balans verstoring (kuzushi) zonder uke vast te pakken.
 • Uke houdt zijn linkerbeen gestrekt naar achteren om zijn balans te behouden.
 • Timing is een belangrijk punt in zowel deze als de vorige techniek (Mizu nagare).

Ko daore - trage val

Beschrijving:

Uke en tori staan op 4 tatami afstand (+/- 5 meter) in de diagonaal. Beide lopen beginnend met links op elkaar af, bij de tweede pas heft tori zijn rechterhand en wil uke vervolgens in drie passen steken tussen de ogen (uto). De hand van tori wijst met de duim omhoog naar uke (zelfde aanval zoals in Ju-no-kata). Net voordat tori het hoofd van uke raakt maakt uke tai-sabaki en pakt uke de pols van tori en brengt zijn linkerarm om de heup van tori om een linkse heupworp te maken. Tori wil dit niet en gaat mee i de beweging van uke door een klein pasje te maken met zijn rechtervoet. Ondertussen strekt tori zijn rechterarm voor het gezicht van uke. Tori plaatst zijn linker hand op de knoop van de band van uke. Tori beweegt in twee tsugi-ashi passen schuin naar rechts. uke probeert zijn balans te herstellen maar tori blijft nu in control door krachtig uke op zij te laten bewegen. Door dat tori op zijn linkerknie laat vallen (deze komt vlak bij de rechter hiel) wordt uke geworpen. Tori brengt de rechter opstaande knie naar buiten ten teken dat de rug van uke is gebroken (Kyoshi positie).

Doel van de techniek:

Nu neemt tori het initiatief om de aanval te maken tussen de ogen (uto) van uke. Uke ontwijkt en wil een tegenaanval maken doormiddel van een heupworp (koshi-waza). Tori neemt deze aanval over door mee te gaan met de beweging van uke en brengt uke onder controle en uit balans om vervolgens de rug van uke te breken op zijn knie (tori neemt de Kyoshi positie aan).

Aandachtspunten:

 • Bij de tweede pas heft tori zijn rechterarm om tussen de ogen van uke te willen steken, 4 vingers en duim zijn gestrekt aan elkaar.
 • Tori en uke blijven in de bewegingen zoveel mogelijk rechtop staan dit wordt ook stamina genoemd (een rechtop staande houding).
 • Pas op laatste moment grijpt uke de pols van tori en maakt dan tai-sabaki.
 • Tori pakt de band niet vast met zijn linkerhand maar legt deze stevig op de knoop van de band.
 • In de eindstand staan tori en uke recht met het gezicht naar Joseki. 
 • Na de ukemi neemt tori de Kyoshi positie aan, uke gaat na de val in choza houding zitten.

Uchi kudaki - verbrijzelen

Beschrijving:

Beide judoka staan wederom diagonaal tegenover elkaar en zijn van plek gewisseld. Tori heft zijn linkerarm en maakt een steek beweging naar de buik van uke. De vingers en duim zijn gestrekt naar voren gericht. Uke maakt tai-sabaki naar links en pakt de stekende hand en trekt deze door en maakt met rechts een stap om voor tori te komen te staan om vervolgens een heupworp te willen maken. Hierdoor moet tori met links een stap naar voren maken, tegelijkertijd bukt tori en legt zijn linkerarm om het middel van uke. Door nu omhoog te komen en met rechts een stapje naar achteren te maken wordt uke uit balans gezet. Tori beweegt in twee tsugi-ashi passen naar links. Doordat tori op zijn rechterknie valt zal uke zijn balans verliezen en vallen. Tori brengt zijn opstaande knie iets naar buiten met de hand aan de binnenzijde ten teken dat de rug van uke is gebroken (Kyoshi positie). Uke stapt met zijn linker been als eerste weg om vervolgens rechts bij te sluiten zonder dat deze op de mat komt en valt plat op zijn rug met links afslaand, daarna komt uke direct omhoog en legt zijn handen aan de binnenzijde van zijn bovenbenen en neemt de choza houding aan.

Doel van de techniek:

Net als in de vorige techniek 7e (Ko daore) neemt tori het initiatief om de aanval te maken. Nu steekt tori richting de buik van uke. Ook deze aanval wordt door uke overgenomen hij probeert weer een heupworp (Koshi-waza) te maken. Tori gaat weer mee in de beweging van uke controleert uke en brengt hem steeds verder uit balans om uiteindelijk te werpen en diens rug te breken op zijn knie (tori neemt de Kyoshi houding aan).

Aandachtspunten:

 • Bij de tweede pas heft tori zijn linkerarm langzaam op om te willen steken in de richting van de buik van uke.
 • Bij de aanval van tori pakt uke de pols van tori in de bovengreep en trekt deze door in de richting van de aanval.
 • Uke wil een heupworp maken, tori bukt voorover om diep om het middel van uke te pakken en legt zijn rechter hand op de band.
 • Er mag geen ruimte zijn tussen de heupen van uke en tori tijdens de twee tsugi ashi passen.
 • Bij de eindpositie staan uke en tori op een lijn recht tegenover Joseki.
 • Uke neemt choza houding aan en tori neemt de Kyoshi positie aan.

Tani otoshi - dal/vallei worp

Beschrijving:

Tori gaat met zijn gezicht naar Joseki staan en staat 30 cm voor de lengte-as rechts uit het midden. Uke staat 3 tatami achter tori en loopt in ayumi-ashi naar hem toe. Uke wil tori naar voren de afgrond in duwen. Door zijn rechterhand tegen de achterkant van de schouder te duwen en de linker tegen de buik. Gelijktijdig stapt uke’s rechterbeen voor tori’s been. Tori hersteld de aanval door ook met de rechterbeen naar voren te stappen en pakt met zijn linkerhand om het middel van uke. Tori pakt met zijn rechterhand de rechterhand van uke, waarbij de duim in de handpalm geplaatst wordt. Tori maakt twee tsugi-ashi bewegingen zijwaarts hierdoor wordt uke steeds iets meer uit balans gebracht. Tori laat zijn lichaam vallen en gaat op de rechterknie zitten vlak naast zijn linker hiel. Zijn linker opstaande knie wordt naar buiten gebracht ten teken dat de rug van uke is gebroken en neemt de Kyoshi houding aan. Uke maakt de ukemi door met links uit te stappen en trekt zijn rechterbeen bij zonder dat deze de grond aanraakt. uke valt plat op de rug en slaat met links af. Daarna komt uke omhoog en neemt de choza houding aan.

Doel van de techniek:

Uke wil tori voorwaarts het dal in duwen, door krachtig tegen zijn schouders te duwen. Door met deze kracht mee te gaan wil tori uke werpen door aan diens hand te trekken die over de schouder is gegleden. Uke herstelt door een stapje naar voren te maken en recht op te komen. Tori gaat mee in deze beweging van uke, controleert en werpt uke waarbij de rug van uke gebroken wordt op de knie van tori (tori neemt de Kyoshi houding aan).

Aandachtspunten:

 • Uke staat met zijn rechtervoet recht achter de linkervoet van tori op 4 tatami afstand en loopt in ayumi-ashi naar hem toe.
 • Uke stapt met zijn linkervoet naast de linkervoet van tori, duwt met zijn rechterhand tegen het schouderblad en met de linkerhand duwt uke tegen de buik van tori, waardoor tori naar voren buigt.
 • Nadat tori uke’s hand heeft gepakt en deze wil door trekken stapt uke als reactie hierop met rechts voor tori.
 • Tori moet in de teruggaande beweging van uke mee gaan en tilt iets het lichaam van uke op, in de zijwaartse tsugi-ashi beweging wordt uke uit balans gebracht de heupen zitten tegen elkaar vast.
 • In de eindfase van de techniek staat uke op platte voeten en wordt door tori steeds meer uit balans gebracht.

Kuruma daore - wielworp

Beschrijving:

Tori gaat weer met het gezicht naar Joseki staan maar nu 30 cm achter de lengte-as rechts uit het midden. Uke staat 3 tatami achter tori en loopt in ayumi-ashi op hem af. Zodra uke achter tori staat wil hij tori krachtig omdraaien. Tori laat zien dat als je in een kracht meegaat je deze tegenkracht in je voordeel kunt omzetten. Tori gaat in deze draaibeweging van uke mee en laat zich omdraaien. Zodra ze met de gezichten naar elkaar staan pakt tori uke met de vingers onder de oksels en brengt hem in zijn eigen kracht omhoog naar voren uit balans. Hierbij draait tori op zijn rechtervoet en zet dan links-rechts een stapje naast uke. Tori laat zich gestrekt naar achteren vallen door deze offerworp zal uke worden geworden geworpen met een Yoko wakare. Tori moet proberen zo recht mogelijk te blijven tijdens het vallen. Uke zal met het rechterbeen een grote stap voorwaarts maken en valt diagonaal over tori heen, na de voorwaartse rol staat uke gelijk weer op. Tori blijft even liggen in de dai-no-ji positie.

Doel van de techniek:

Uke maakt net als in de vorige 9e techniek (Tani otoshi) een aanval van achteren om tori te verrassen. Nu draait uke tori om tori gaat mee in de krachtige draaibeweging en brengt uke ten val. Je kunt een kracht van de tegenstander omzetten in je eigen voordeel.

Aandachtspunten:

 • Uke moet tori in één beweging omdraaien.
 • Tori mag zijn voeten niet meer verplaatsten zodra hij gedraaid is. Hij moet als een plank naar achteren vallen.
 • Uke houdt de handen op de schouders/bovenarm van tori ook tijdens de balansverstoring en de daarop volgende ukemi waza.
 • Bij het opstaan trekt tori zijn rechterbeen in en staat op hierdoor staat hij gelijk klaar voor de volgende techniek.
 • Uke loopt met de klok mee om tori heen en gaat vervolgens tegenover hem staan.

Shikoro dori - de schouders grijpen

Beschrijving:

Tori neemt zijn positie in het midden van de mat met Joseki aan de rechterzijde. Uke loopt met de klok mee om tori en gaat tegenover hem staan. Uke maakt een aanval door met zijn linkerhand de band van tori te willen pakken. Tori reageert door zijn heup terug te trekken. Hierbij wordt de linkerhand van uke omlaag door getrokken door de rechterhand van tori. tegelijk duwt tori met zijn linkerhand tegen de linkerkant van de kin/kaak van uke en duwt deze iets omhoog. Door deze beweging zal uke naar rechts omgedraaid worden (het rechterbeen van uke blijft contact houden met de mat). De voeten van uke staan nu op één lijn. Tori pakt de schouders van uke vast en maakt een grote pas naar achteren en valt op zijn linkerknie. Tijdens de val naar beneden wordt uke recht naar achteren geworpen, hierbij maakt uke een klein stapje met zijn rechtervoet en maakt ushiro-ukemi waarbij hij afslaat met twee armen. Uke komt omhoog en gaat in choza houding zitten. Na deze techniek gaan beide judoka naar een nieuwe positie en staan tegenover elkaar waarbij tori Joseki nu aan de linkerzijde heeft.

Doel van de techniek:

Uke wil de band van tori grijpen met zijn linkerhand. Tori weet deze aanval af te slaan en laat uke omstappen. Nu is tori in het voordeel en werpt hij uke recht naar achteren plat op zijn rug.

Aandachtspunten:

 • Bewegingsloos staat tori in shizen-hontai op uke te wachten. Uke loopt in ayumi-ashi alsof hij een harnas draagt.
 • Tori trekt zijn heup terug tijdens de aanval van uke.
 • Tori houdt spanning op de linkerarm, door deze naar benden te duwen en duwt gelijktijdig de kin/kaak de tegenover gestelde richting op. Hierdoor moet uke wel omstappen.
 • Het is een harde val uke moet een klein stapje met rechts maken en goed de kin op de borst houden tijdens het vallen. 

Shikoro gaeshi - verdraaien van de nek

Beschrijving:

Uke pakt met de linkerhand de obi (band) van tori verlaagt zijn zwaartepunt en maakt vervolgens een grote stap opzij met zijn rechterbeen. Hij wil tori meenemen om een heupworp te maken en staat nu haaks op tori. Tori maakt gebruik van de trekkracht van uke en stapt stapt met zijn rechtervoet naar voren en staat met zijn voet achter en tussen de voeten van uke. Gelijktijdig pakt tori de denkbeeldige helm van uke en wil uke’s nek breken. De linkerhand zit op de kaak en de rechter aan de zijkant van het hoofd van uke. Eerst duwt tori het hoofd van uke van zich af naar de rechterschouder van uke. Vervolgens duwt en trekt tori het hoofd naar links. uke komt nu met zijn bovenlichaam omhoog en duwt krachtig met zijn linkerhand de band naar beneden. Tori werpt uke door de handen op de schouder van uke te plaatsen in dezelfde beweging maakt tori een stap met links naar achteren. Tori springt met gespreide benen naar voren en werpt uke in achterwaartse richting. Tori komt zittend met rechte rug en gespreide benen op de tatami. uke komt ook gelijk rechtop zitten in choza houding. Daarna stappen beide judoka op en gaan weer op de andere positie tegenover elkaar staan.

Doel van de techniek:

Net als in de vorige 11e techniek (Shikoro dori) staan tori en uke tegenover elkaar. Nu lukt het uke wel om de band van tori vast te pakken en wil hij een heupworp (obi goshi) maken. Tori gaat mee in de trekbeweging van uke en breekt diens nek door het hoofd te draaien. Tori werpt uke naar achteren en komt zelf rechtop zittend met gestrekte rug en gespreide benen op de tatami.

Aandachtspunten:

 • Uke grijpt de band met de vingers naar beneden krachtig vast. Maakt een stap opzij en komt in een lichte jigotai houding te staan.
 • De helm speelt een belangrijke factor in deze techniek de shikoro is een verlengstuk van de helm door dit onderdeel te gebruiken werd er een grotere hefboom gemaakt waardoor de nek eenvoudiger kon worden gebroken.
 • Uke maakt twee bewegingen met het hoofd. Ten eerste gaat uke’s hoofd naar zijn rechterschouder daarna draait het hoofd naar links.
 • Na de reactie op het zogenaamd “nek breken” komt uke omhoog met zijn bovenlichaam en duwt uke de band van tori stevig omlaag.
 • Tori moet niet bang zijn om recht naar beneden te vallen om vervolgens in gespreide zitstand uit te komen.

Yu dachi - doen neerkomen

Beschrijving:

Tori en uke staan tegenover elkaar en tori heeft Joseki aan de rechterzijde. De eerste actie is van tori, deze pakt de beide revers van uke met zijn rechterhand, de wijsvinger zit gebogen in de richting van het strottenhoofd van uke. Uke wil uit deze bedreigde positie komen en duwt met zijn linkerhand waarbij de handpalm naar boven is gericht tegen de elleboog van tori en stapt met links naar voren. Gelijktijdig wil uke een heupworp bij tori maken en komt hiervoor met zijn rechterarm naar voren. Tori anticipeert hierop door mee te stappen in de beweging van uke. op het moment dat uke zijn rechtervoet plaatst om de hand de heup te pakken gaat tori met zijn linkerbeen naar achteruit en valt gelijk op zijn knie. In dezelfde beweging pakt tori de mouw van uke ter hoogte van de bovenarm. Tori trekt krachtig met beide handen uke omlaag in richting van de aanval. Uke wordt op het puntje van zijn rechtervoet gezet en wordt omlaag getrokken. Het linkerbeen van uke strekt zijwaarts en raakt de grond niet meer aan en valt plat op zijn rug. Gelijk na de val komt uke omhoog en gaat in choza positie zitten. beide kijken in tegengestelde richting.

Doel van de techniek:

Uke wordt nu aangevallen op het strottenhoofd door tori. Uke probeert dit te voorkomen door de arm van tori weg te duwen. Meteen daarna probeert uke een heupworp (Koshi waza) te maken bij tori. Tori heeft dit door en gaat mee in de armbeweging van uke en werpt uke door aan diens arm te trekken en te zakken op de knie.

Aandachtspunten:

 • De aanval en verdediging vinden plaats over de lengte-as van het kata.
 • Nadat tori de revers van uke heeft vastgepakt, verstevigt tori met een kleine beweging de greep met zijn linker hand daarna laat tori de arm zakken, het moment van uke om aan te vallen.
 • De rechterhand van tori blijft ook tijdens de ukemi vast houden pas op het laatste moment laat tori deze los.
 • Tori mag bij deze techniek iets indraaien bij de werpactie waardoor de worp harder wordt gemaakt.
 • Uke mag zijn rechterknie niet de grond raken tijdens de val zal uke omdraaien en komt gelijk in choza positie.

Taki otoshi - waterval worp

Beschrijving:

De laatste techniek van het omote gedeelte staan beide judoka weer tegen over elkaar. Ook in deze techniek pakt tori zoals bij de vorige techniek met de rechterhand de revers van uke met de wijsvinger gebogen naar beneden richting het strottenhoofd van uke. Uke wil zich weer bevrijden door de rechter elleboog van tori omhoog en weg te duwen en links naar voren te stappen. nadat tori met rechts weg stapt naar achteren stapt uke met rechts naar voren om vervolgens over de linkerschouder van tori diens band te pakken, met zijn rechterhand. Tori gaat mee in de beweging van uke en komt onder het zwaartepunt van uke en grijpt gelijk met de linkerhand om het middel van uke, tilt en laat uke draaien. Tori komt nu omhoog en brengt zijn rechterarm horizontaal, waardoor de druk op het strottenhoofd van uke groter wordt. Met drietal tsugi-ashi passen beweegt tori naar links en brengt hierbij uke steeds meer uit balans. Bij de laatste stap wordt uke nog met een klein stapje uit balans gebracht. Uke hersteld dit door terug te stappen, hierbij draait tori op zijn rechter hiel en trekt zijn linker voet bij. Daarna draait tori met zijn gezicht naar uke pakt uke bij de schouder (de andere rechterhand blijft de revers vasthouden). Tori laat zich naar achteren vallen en maakt een Yoko Wakare. Uke houdt tori zolang mogelijk vast aan diens schouder, na de voorwaartse rol staat uke in shizen-hontai in de linkerhoek voor. Tori ligt op de grond in dai-no-ji houding

Doel van de techniek:

Net als in de vorige 13e techniek (Yu dachi) valt tori uke aan door diens strottenhoofd te bedreigen. Uke wildit niet en duwt weer de arm van tori weg. Nu grijpt uke over de schouder van tori en wil een heupworp (Tsuri goshi) maken. Tori voorziet dit en neemt uke in een draaibeweging mee. Hierbij controleert en zet hij uke steeds meer uit balans tot het moment om hem naar achteren te willen werpen (zoals dat in de 1e techniek (Tai) gebeurde. Uke wil dit niet door recht naar achteren te stappen met zijn linkervoet. Hierop reageert tori draait bij en werpt uke in de tegengestelde richting.

Aandachtspunten:

 • De elleboog van tori gaat na het draaien omhoog, zodat tori uke kan duwen met deze arm.
 • Uke plaatst zijn linkerhand op de elleboog van tori bij het schuin naar achteren lopen.
 • Net als in de tweede techniek blokkeert tori met zijn linker bovenbeen het rechter dijbeen van uke. Hierdoor kan uke niet met rechts achteruit stappen.
 • Uke wacht na de rol in shizen-hontai, tot tori is opgestaan, uke draait dan rechtsom en loopt naar het kata-as zodra beide bij de kata-as aankomen lopen ze langs elkaar.
 • Uke staat op dezelfde plek waar hij het kata heeft geopend. Tori ziet uke klaar staan en maakt een grote pas links-rechts naar voren en staat klaar voor het Ura gedeelte.

Ura

Mi kudaki - lichaam verbrijzelen

Beschrijving:

Na de eerste serie Omote gaan beide judoka weer terug naar de begin positie, tori staat al klaar en wacht even op uke, daarna maakt tori links-rechts een grote stap voorwaarts. Uke komt in zes glijdende passen naar tori en wil weer een heupworp maken zoals dat ook in de eerste twee technieken van het Omote gebeurde. Tori maakt na de aanval een lichte jigotai en pakt de pols van uke en steekt zijn linkerarm onder de linker oksel hierdoor wordt uke naar achteren uit balans gezet. Door deze verdediging is uke niet meer in staat om een heupworp te maken. Tori stapt links beginnend schuin naar achteren in tsugi-ashi pas. Na ongeveer 4 á 5 stappen duwt tori uke krachtig naar achteren, uke maakt een correctie stap met zijn linkervoet deze wordt nu meer in een draaiende beweging weg gezet. Hierdoor behoudt uke zijn balans. Doordat uke terug wil stappen gaat tori mee in deze beweging en steekt zijn rechterbeen voorlangs en laat zich vallen in een Yoko Wakare. Tori staat na de val gelijk weer op naar de linkerkant, uke staat ook gelijk en draait naar links.

Doel van de techniek:

Uke wil tori werpen met een heupworp zoals dat ook in Tai gebeurde. Tori neemt controle over de pols van uke en brengt uke gecontroleerd uit balans. Nu lokt tori een reactie uit bij uke waarna tori mee gaat in de beweging van uke en werpt hem met een voorwaartse rol.

Aandachtspunten:

 • Uke mag na de aanval niet als eerste opzij lopen tori dwingt dit af.
 • Tori moet duidelijk zijn linker heup tegen de rechter heup van uke duwen, er mag hier geen ruimte tussen zitten. 
 • Tori zet uke uit balans naar achteren uke maakt een klein draaistapje, dus niet recht naar achteren zoals dat in Omote wel gebeurde.
 • Het is de linkerarm van tori die de worp maakt hierdoor wordt uke diagonaal over tori geworpen.
 • Beide judoka staan op en draaien hun lichaam linksom om elkaar weer aan te vallen.
 • Bij het opstaan worden er geen handen op de grond geplaatst.

Kuruma gaeshi - wielworp

Beschrijving:

Uke loopt in de diagonale lijn in ayumi-ashi naar tori en wil hem een duw tegen de schouders geven, hierbij staat uke rechts voor. Tori gaat mee in de kracht van uke en vangt de boven armen van uke op waarbij de vingers naar binnen wijzen en de duim naar buiten. Tori stapt links-rechts aan de buitenkant naast de voeten van uke, beide judoka staan nu op één lijn. Tori gaat mee in de duwende beweging van uke en laat zicht recht naar achteren vallen waarbij de armen uke blijven controleren. Tori laat zijn lichaam vallen en maakt een Yoko Wakare. Nadat tori is gevallen blijft hij niet liggen in dai-no-ji houding maar staat gelijk weer op via zijn linkerknie draait naar links en loopt over de diagonaal richting. Uke staat ook gelijk op en draait linksom.

Doel van de techniek:

Uk wil met kracht tori omver duwen bij de schouders. Tori gaat in deze beweging mee en werpt uke.

Aandachtspunten:

 • Er zit geen pauze tussen de technieken zoals dat in Omote wel gebeurde.
 • Na de val draaien beide judoka linksom om elkaar weer aan te vallen.
 • Als uke tegen de schouders van tori duwt staat hij met zijn rechtervoet voor.
 • Tori stapt links-rechts buiten naast de voeten van uke, duwt de armen iets omhoog waardoor uke bij stapt en op een lijn staat.
 • Tori moet zijn lichaamsgewicht gebruiken om de worp te maken, uke houdt zolang mogelijk contact met de schouders van tori.

Mizu iri - waterduik

Beschrijving:

Over de diagonale lijn lopen de judoka naar elkaar toe, nu wil uke een duw geven richting de linkerschouder van tori, hierbij buigt uke zijn rechterarm en brengt de handpalm naar voren. Vlak bij tori is de arm van uke nagenoeg gestrekt en staat zijn rechtervoet voor. Tori ziet het gevaar en brengt zijn linkerschouder naar achteren om de duw te ontwijken. Tori grijpt de rechter pols van uke aan de binnenkant en stuurt de arm iets opzij tot deze horizontaal is. Nu plaatst tori zijn rechterhand in de rechter oksel van uke met de handpalm naar boven. Nu wordt uke voorwaarts door de armen van tori uit balans gebracht. tori versterkt deze balansverstoring door met zijn voeten links-rechts in te stappen buiten naast de voeten van uke. Door het lichaamsgewicht van tori wordt uke naar voren geworpen met een Yoko Wakare. Na de worp staan beide judoka op en draaien linksom.

Doel van de techniek:

Uke wil met zijn rechterhand tori een schouder duw geven om hem te laten draaien. Tori ziet het gevaar en controleert de aanval van uke en neemt de aanval over door zich op te offeren. 

Aandachtspunten:

 • De techniek moet in een vloeiende beweging worden uitgevoerd.
 • Ook hier geen pauze uke en tori lopen over de diagonale lijn naar elkaar toe.
 • Als uke tegen de linkerschouder duwt van tori staat uke rechts voor, tori stapt met links-rechts in.
 • Door de Kuzushi (balansverstoring) van tori dwingt hij uke een grote pas te maken met zijn rechtervoet.
 • De controle van tori over de arm van uke blijft gedurende de hele worp.
 • Tori valt nu niet op zijn rug maar op zijn zij met het hoofd naar links gedraaid.

Ryu setsu - sneeuw op de wilg

Beschrijving:

Beide judoka staan op uit de vorige techniek (Mizu iri) draaien naar links en lopen over de diagonale lijn naar elkaar toe. Uke maakt een paar pasjes tori zet nu de aanval in. Als tori bijna bij uke is staat hij met de rechtervoet voor. De rechterhand brengt tori met de handrug naar boven richting het gezicht van uke. Het doel is om de vingers zijn de ogen van uke te steken, om hem te verblinden. Uke ontwijkt en gaat met zijn hoofd naar achteren, zodra uke terugkomt uit deze zwakke positie grijpt tori uke bij de linker revers ter hoogte van het sleutelbeen. De linkerhand brengt tori op het schouderblad van uke (onder de rechteroksel). Tegelijkertijd stapt tori links-rechts naast de voeten van uke en brengt hij al tillende uke langzaam uit balans. Door zijn lichaam te laten vallen maakt tori een Yoko Wakare. Uke maakt met rechts een grote stap voorwaarts en maakt een grote rol over het vallende lichaam van tori. Tori valt plat op de rug niet op de zij zoals dat in de vorige techniek (Mizu-iri) wel gebeurde. Na de val staan beide judoka op en maken linksom een draai en lopen voor de volgende techniek in ayumi-ashi op elkaar af.

Doel van de techniek:

Tori valt bij deze techniek aan met de vingers van zijn rechterhand. Hiermee wil tori in de ogen van uke steken om hem te verblinden. Uke reageert door het hoofd naar achteren te ontwijken zodra uke terug komt neemt tori uke in de tegenovergestelde richting voor de worp.

Aandachtspunten:

 • Tori ontneemt het initiatief van uke door zelf als eerste aan te vallen.
 •  Tori wil het gezichtsvermogen van uke ontnemen door katate-kasumi (katate betekent één hand kasumi betekent mist).
 • De rechterarm van tori is nagenoeg gesterkt en tori moet wachten tot uke’s hoofd terug komt dan pakt hij de linker revers.
 • De afstand is belangrijk, tori moet op zodanige afstand staan om uke echt te willen raken als deze niet ontwijkt.
 • Uke legt zijn linker hand op de rechter bovenarm van tori en de rechterhand op de linkerschouder.
 • Er is een kort rust moment voordat tori zich als een plank naar achteren laat vallen.
 • Na de werpactie staan beide judoka op tori op zijn linkerknie en draaien linksom en lopen vervolgens in ayumi-ashi op elkaar af.

Saka otoshi - stormenderhand laten vallen

Beschrijving:

Beide judoka lopen in ayumi-ashi op elkaar af via de diagonale lijn. Uke maakt als hij in de buurt is van tori met links een grote stap en steekt met zijn zwaardhand (te-gatana) naar de buik van tori. De linkerarm van uke is hierbij gestrekt. Tori stapt op het laatste moment met rechts terug pakt met zijn rechterhand de linker pols van uke terwijl de linkerhand van tori tegen de binnenkant van de linker bovenarm van uke wordt geplaatst waarbij de duim naar boven steekt. Tori trekt in één krachtige beweging de arm van uke naar beneden en werpt uke met Saka otoshi. Tori gaat bij deze techniek niet naar een knie in tegenstelling van de andere technieken. Uke valt plat op zijn rug waarbij de rechterbeen de mat niet aanraakt. Uke komt na de val gelijk via zijn rechterknie omhoog en loopt naar de linkerhoek. Tori maakt nu rechtsom een draai en loopt naar uke toe en gaat voor hem staan.

Doel van de techniek:

Uke maakt een zwaardhand (te-gatana) en wil in de buik van tori steken, door de ontwijkbeweging van tori brengt hij zich zelf in onbalans. Tori maakt hier gebruik van en werpt uke.

Aandachtspunten:

 • Uke steekt met een gestrekte linker arm en de vingers en duim wijzen naar voren de duim zit aan de bovenkant. Het linker been van uke staat voor.
 • Tori stapt op het laatste moment met rechts terug en blijft staan bij de worp.
 • Na de val komt uke niet in choza houding maar staat gelijk weer op en loopt naar de linkerhoek.
 • Tori wacht een moment zodat uke eerder in de hoek staat dan tori. 
 • Tori draait nu in tegenstelling van de vorige technieken naar rechts om vervolgens voor uke in de hoek te gaan staan.

Yuki ore - gebroken sneeuw

Beschrijving:

Uke staat in de hoek en tori loopt naar hem toe, hier maakt tori linksom een draai (gezicht naar Joseki). Tori staat voor uke in de linkerhoek. Tori loopt vooruit (links beginnend) in de diagonale lijn, uke volgt tori in dezelfde pas. Uke maakt 4 passen (links-rechts-links-rechts buiten) versnelt zijn laatste pas en stapt met rechts buiten naast tori hij wil tori omstrengelen met zijn armen. Bij de omvatting zijn de handen naar binnen gedraaid met gesloten vingers en duimen. Zodra tori voelt dat hij wordt omvat door uke grijpt hij met zijn rechterhand de bovenarm van uke en met de linkerhand de onderarm van uke. Tegelijkertijd laat tori zich vallen op de rechterknie om onder het zwaartepunt van uke te komen. Tori werpt uke met een Seoi-otoshi. Uke valt met de ukemi recht over de rug van tori en komt recht voor tori te liggen om de diagonale lijn.

Doel van de techniek:

 • Uke wil tori van achteren overmeesteren door zijn armen te controleren. Tori reageert door onder het zwaartepunt van uke te komen en uke te werpen.

Aandachtspunten:

 • Tori maakt een linksom een draai om voor uke in de linkerhoek te gaan staan.
 • Tori begint met links-rechts te stappen, bij de 4e pas vergroot uke zijn stap en grijpt om de boven armen van tori.
 • Na 4 passen staan beide judoka ongeveer in het centrum van de tatami.
 • Uke moet recht op de diagonale lijn voor tori worden geworpen, uke mag geen een soort zijwaartse val maken.

Iwa nami - golf op de rotsen

Beschrijving:

De laatste techniek van het Koshiki no Kata is Iw-nami. Nadat uke is geworpen in de vorige techniek (Yuki-ore) en is opgestaan via zijn linkerknie draait uke linksom richting tori in de shizen-hontai houding. Tori staat op via zijn linkervoet, maakt een grote pas voorwaarts met zijn rechtervoet, tegelijkertijd maakt hij een aanval met beide handen (waarbij de handrug naar boven wijst). Tori wil uke in zijn ogen steken. Ondertussen trekt torizijn linkervoet bij en staat nu dicht bij uke. Uke ontwijkt de aanval door zijn hoofd naar achteren te buiggen. Als uke terugkomt met zijn hoofd en tori aankijkt grijpt tori de beide revers van uke ter hoogte van de keel. De duim zit hierbij aan de binnenkant. Door de handen iets naar binnen te draaien wordt uke iets gelift. Tori stapt links-rechts buiten naast de voeten van uke en controleert uke met de armen. Uke legt zijn rechterhand op de linkerschouder van tori en zijn rechterhand op de linker elleboog/bovenarm van tori. Tori maakt gebruik van het vallende lichaam en laat zich als een plank naar achteren vallen op de diagonale lijn hierbij maakt hij een Yoko Wakare. Tori blijft na de techniek een moment in de dai-no-ji houding liggen.

Doel van de techniek:

 • Tori ontneemt net zoals in Ryu-setsu het initiatief van uke door zelf als eerste aan te vallen. Nu is het niet met één hand maar met twee handen (Ryote-kasumi) hiermee probeert tori uke te verblinden. Uke kan ontwijken door zijn hoofd naar achteren te buigen zodra deze terugkomt maakt tori alsnog een techniek en werpt uke in voorwaartse richting.

Aandachtspunten:

 • Uke staat gelijk op via de linkerknie vanuit de voorgaande techniek Yuki-ore en staat in shizen-hontai.
 • Tori komt omhoog uit zijn voorover gebogen positie (eind positie Yuki-ore) en valt meteen met beide handen van laag naar hoog aan.
 • In eerste instantie heeft tori de handrug omlaag en de vingers ingetrokken ter hoogte van het gezicht van uke strekt tori zijn vingers.
 • Tori ontwijkt op een natuurlijke manier de aanval door zijn hoofd naar achteren te buigen.
 • Zodra uke terugkomt van deze zwakke positie pakt tori de twee revers van uke met de duimen aan de binnenkant.
 • Door de handen/polsen iets te draaien wordt uke iets gelift.
 • Uke valt diagonaal over de linkerschouder van tori en komt gelijk tot stand. 

Sluitingsceremonie 挨拶

Uke staat na zijn ukemi uit de laatste techniek Iwa-nami gelijk op in shizen-hontai en wacht totdat tori is opgestaan uit de dai-no-ji houding. Uke draait rechtsom en loopt buitenom naar de kata-as. Tori staat op maakt een paar passen en draait rechtsom op de kata-as. Ze passeren elkaar nagenoeg in het midden op ongeveer een meter van elkaar in ayumi-ashi. Op de vier meter lijn draaien ze met het gezicht naar Joseki naar elkaar. Ze maken beiden gelijktijdig twee passen naar achteren te beginnen met de rechtervoet. Op de zes meter lijn zakken ze links-rechts door de knieën om elkaar te groeten. Vervolgens staan ze op maken een kwartslag naar Joseki en maken een staande buiging.  Ze draaien terug en lopen achterwaarts naar de tien meter lijn om daar af te groeten voor de tatami. Hiermee sluiten de judoka het Koshiki no kata af.

Hieronder staat een oude complete instructie film van het Koshiki no Kata gemaakt door de Kodokan judo instituut. 

Bronnen:

 • Kodokan  judo, Jigoro Kano, Tokyo 1994.
 • Kodokan Koshiki no kata en het Itsutsu no kata boek, Mas Blonk / Ferry van Dijk, Amsterdam 2013.
 • Ervaring en film opnames, Kodokan Summer course, Tokyo 2018 en 2019.
 • Stage Koshiki no kata, Kodokan kata weekend, Amsterdam september 2021.
 • Wekelijkse mat ervaring tori en uke met Alexander Baard, onder begeleiding van Mas Blonk, Numansdorp 2021-2022.
 • Koshiki no kata, Trainen, onderwijzen, beoordelen samenstelling Wil Lüschen, April 2022.